Firma AWIW Brno spol. s r.o.

vznikla právně v roce 1993. Co znamená název - "AWIW Brno". Na střelnici mně pomáhal kamarád Laďa, který pracoval v armádě jako tlumočník a zúčastnil se mnoha zahraničních akcí. Jednoho dne přišel a říká: "Vymyslel jsem jméno firmy, navrhuji zkratku anglického názvu: Vše pro zbraně - anglickou zkratkou počátečních písmen - AWIW.

Klub Moravských střelců

byl založen v důsledku vztahu člověka a zbraně, chtěl jsem v tomto svazku naučit lidi, že zbraň je určena ke sportu, lovu a na obranu za dodržování základních zákonných norem a hlavně bezpečného používání.

Klub pořádal závody měsíčně, každý závod byl vyhlášen k nějaké známé osobě, např.: "Memoriál Jiřího Čermáka" nebo k nějaké historické události jako "Memoriál Zborovských hrdinů". Byly pořádány besedy s lidmi, kteří pracovali v oboru konstrukce a výroby zbraní:

  • Jiří Čermák-konstruktér samopalu vz. 58, pracoval na vzduchovce vz. 47 a i na samopalu vz. 24-26.
  • Učitelé katedry střelecké přípravy z Vyškova.
  • Několika závodů se zúčastnil tehdejší ministr obrany Antonín Baudyš. Bylo mu s námi dobře, a to na závody jezdil až z Prahy!

Hlavním cílem založeného Klubu

byla myšlenka, že nejdůležitější bude, když lidé budou o sobě vědět a v případě potřeby si navzájem pomohou. A budu rád, když v tomto duchu bude Klub fungovat i nadále. K vytvoření většího a silnějšího vztahu k zemi, kde žijeme, měla přispět i medaile, která staví Moravu na první místo.


Pár fotografií z let 1996 až 2011

naskenovaných z opravdových papírových fotek dokresluje atmosféru té doby i bez dalšího popisu...Unikátní a nepublikované video

z výše zmiňované besedy s panem Jiřím Čermákem z roku 2004.


I mediálně hodně známé tváře
se na starých fotkách občas mihnou - září 2017.A z historie docela nedávné, konkrétně září 2021,

kdy v rámci závodů klubu proběhlo "Svěcení zbraní" jako připomínka, že pravidla, technika, legislativa i morálka se v čase mění, vždy lidskou rukou a mnohdy překotným způsobem, ale důležité je vědět, že "něco" nebo "Někdo" nad tím vším zůstává v trvalé platnosti...


Současnost bývá ovlivňována historií

a historie současností. Broková setkání klubu v krásném prostředí na Javůrku se stávají dobrou tradicí. Broky jsou vítaným zpestřením kulových disciplín a ženská část klubu hodnotí a přijímá tyto akce velmi kladně. Možná i proto, že odvěká touha mužské části po vítězství zde není tak silně cítit a všeobecně vyhrává dobrá nálada a kouzlo okamžiku nad rivalitou a adrenalinem.


 

Když se řádně zapátrá v "klubové kronice", dají se nalézt impozantní věci.

Říká někomu něco jméno Antonio Cantafora? Ne? A Šimon a Matouš už ano? Velký dík Vendule za dohledání fotek!


Ing. Václav Hajný plk. ve výslužbě