Řád ČSS, z.s. - sportovně střeleckého klubu Moravských střelců - AWIW Brno

Členství v klubu je individuální na základě svobodné vůle.

Klub může mít 1 - 50 členů.

Členové klubu jsou povinní dodržovat zásady bezpečného chování na střelnici a dodržování bezpečné manipulace s palnou zbraní.

Každý člen se musí alespoň jednou za rok zúčastnit jedněch závodů pořádaných klubem.

Člen musí vedení klubu informovat o účasti či neúčasti na závodech či členské schůzi.

Jakmile má člen změnu v adrese, či jméně, musí změnu nahlásit.

Pozve-li si člen klubu střeleckého hosta, je za něj zodpovědný.

Členské příspěvky ČSS, z. s. činí 500,-.

Při závodech se vybírá startovné, ze kterého se hradí nezbytné potřeby pro činnost klub:

  - nájem na střelnice
  - občerstvení na závodech a schůzích pro členy klubu a hosty
  - terče
  - výroba a oprava držáků terčů
  - ceny pro soutěžící
  - roční poplatek za klub Českému střeleckému svazu, z.s.
  - poštovné a jiné výdaje

12.5.2022, předseda: Ing. Václav Hajný v. r.