KLUB MORAVSKÝCH STŘELCŮ

Účast na srpnovém závodě potvrdit/nepotvrdit do 25.8.2024